Eki 5, 2018
40 Görüntüleme
0 0

Coğrafya’nın Tanımı ve Dalları İnfografik

Yazan:

İnfografiği indirmek için tıkla…

Coğrafya – Coğrafya’nın Tanımı ve Dalları İnfografik

Fiziki (Doğal) Coğrafya

Jeomorfoloji (Yer Şekilleri Bilimi)

Litosferi oluşturan unsurları (yerkabuğu, kayaçlar, topraklar), litosfer olaylarını (tektonizma, volkanizma, dağ oluşumu vb.) ve yer şekillerinin oluşum süreçlerini (dağ, plato, ova, vadi vb.) inceler.

Yararlandığı Bilimler: Jeoloji (Yer Bilimi), Pedoloji (Toprak Bilimi), Petrografi (Taş Bilimi), Jeofizik (Yer Fiziği Bilimi), Kimya, Fizik

Klimatoloji (İklim Bilgisi)

Atmosfer ve hava olaylarını (basınç değişimi, sıcaklık değişimi vb.), iklim elemanlarını (sıcaklık, basınç ve rüzgârlar vb.) ve yeryüzünde görülen iklim tiplerini (Akdeniz iklimi, muson iklimi vb.) inceler.

Yararlandığı Bilimler: Meteoroloji (Hava Olayları Bilimi), Fizik

Hidrografya (Sular Coğrafyası)

Hidrosferi oluşturan çeşitli su ortamlarını (deniz, göl, akarsu vb.) ve hidrosferde meydana gelen doğa olaylarını (su döngüsü, akıntılar, dalgalar vb.) inceler.

Yararlandığı Bilimler: Hidroloji (Su Bilimi), Oseonografya (Okyanus ve Deniz Bilimi), Limnoloji (Göl Bilimi), Potamoloji (Akarsu Bilimi), Hidrojeoloji (Yer Altı Suları Bilimi)

Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası)

Biyosferdeki bitki ve hayvan topluluklarının genel özelliklerini, etkileşimlerini ve yeryüzündeki dağılışlarını inceler.

Yararlandığı Bilimler: Biyoloji (Canlılar Bilimi), Botanik (Bitki Bilimi), Zooloji (Hayvan Bilimi), Tıp

Kartoğrafya (Harita Bilimi)

Yeryüzünün bütününün ya da bir bölümünün düzleme aktarılma tekniklerini ve haritalardan yararlanma esaslarını inceler.

Yararlandığı Bilimler: Matematik, Geometri, İstatistik, Fotogrametri

Beşeri Coğrafya

Yerleşme Coğrafyası

Yerleşmelerin gelişimini, tiplerini, dağılışını; yerleşmeyi etkileyen faktörleri ve mesken tiplerini inceler.

Yararlandığı Bilimler: Arkeoloji (Kazı Bilimi), Tarih

Nüfus Coğrafyası

Nüfusun özelliklerini, dağılışını, değişimini, hareketlerini ve nüfus politikalarını; bunların coğrafi ortamlar ve olaylarla etkileşimini inceler.

Yararlandığı Bilimler: Demografi (Nüfus Bilimi), İstatistik (Sayısal Sınıflama Bilimi)

Ekonomik Coğrafya

İnsanların tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, turizm, ticaret, sanayi, hizmetler vb. ekonomik faaliyetleri ile bu faaliyetlerin coğrafi olaylarla etkileşimini inceler.

Yararlandığı Bilimler: İktisat (Ekonomi)

Siyasi Coğrafya

Devletlerin jeopolitik konumlarını ve konumlarının dış siyasetteki etkilerini inceler.

Yararlandığı Bilimler: Uluslararası İlişkiler, Tarih, İktisat (Ekonomi)

Tarihi Coğrafya

Geçmişin coğrafi özelliklerini coğrafya biliminin yöntem ve ilkeleri ile inceler.

Yararlandığı Bilimler: Arkeoloji, Tarih

Article Categories:
Coğrafya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir