Ağu 14, 2018
39 Görüntüleme
0 0

Doğadaki 4 Ortam (Muhteşem Dörtlü) İnfografik

Yazan:

İnfografiği indirmek için tıkla…

Doğadaki 4 Ortam (Muhteşem Dörtlü) İnfografik

1. Atmosfer (Hava Küre)

Yerkürenin etrafını saran, çoğunlukla gaz ve buharlardan oluşan örtüye atmosfer denir. Yer çekimi sayesinde tutulan atmosfer, büyük ölçüde gezegenin iç katmanlarından kaynaklanan gazların yanardağ etkinliği ile yüzeye çıkması sonucu oluşmakla birlikte, gezegenin tarihi boyunca Dünya dışı kaynaklardan da beslenmiş ve etkilenmiştir.

2. Biyosfer (Canlılar Küresi)

Dünyada canlıların yaşadığı 0-20 km kalınlığındaki tabakaya biyosfer denir. Bu ad, ilk kez Fransız bilgini Lamarck tarafından ortaya atıldı ve 20. yüzyılın başında bilim dünyasınca benimsendi. Biyosfer, bir gezegenin dış kabuğunun; hava, toprak, kaya ve su içeren, içinde yaşam bulunan, biyotik dönüşümler ve çevirimler gerçekleşen bir bölümüdür. Jeofiziksel olarak bakıldığında biyosfer, yaşayan tüm canlı türlerini ve ilişkilerini; canlıların litosfer, hidrosfer ve atmosfer ile etkileşimini inceleyen evrensel ekolojik sistemdir. Gezegenimiz uzayda hayatın olduğu bilinen tek yerdir.

3. Litosfer (Taş Küre)

Yerkürenin en dış kısmında bulunan yapıya litosfer denir. Karalarda daha kalın (35-40 km), deniz ve okyanus tabanlarında ise daha ince (8-12 km) olan yer kabuğunun ortalama kalınlığı 33 kilometre kadardır. Kimyasal bileşimi ve yoğunluğu birbirinden farklı iki kısımdan meydana gelir. Bunlardan biri granit bileşimindeki kayaçlardan oluşan granitik yer kabuğu; diğeri ise bazalt bileşimindeki kayaçlardan oluşan bazaltik yer kabuğudur. Canlıların yaşam alanı olan bölüm granitik kabuğun yüzey bölümüdür.

4. Hidrosfer (Su Küre)

Gezegenimizde bulunan tüm okyanus, deniz, göl ve su kaynaklarının bütününe su küre veya hidrosfer denir. Hidrosfer yeryüzünün % 71′ ini kaplar. Hidrosferin % 97′sini tuzlu sular ve okyanuslar, % 3′ünü tatlı sular oluşturur. Güneş ısısının yardımıyla hidrosfer ve atmosfer arasında sürekli bir su alışverişi vardır.

Article Categories:
Coğrafya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir