Ağu 11, 2018
85 Görüntüleme
0 0

Fen Bilimleri Sindirim Sistemi İnfografik

Yazan:

Fen Bilimleri Sindirim Sistemi İnfografik

İnfografiği indirmek için tıkla…

Ağız: Besinler vücuda ağız yoluyla alınır. Ağızda bulunan dişler besinlerin küçük parçalara ayrılmasını sağlar. Tükürük bezlerinden salgılanan tükürük sıvısı ile besinler ıslatılır. Besinlerin ağız içinde hareketi ise dil ile sağlanır. Ağızda, tükürük sıvısı ile karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar.

Yutak: Besinler ağızdan sonra yutağa gelir. Yutak; ağız boşluğu, burun boşluğu, yemek ve soluk borularını birleştiren bir kavşağa benzer. Ağızda sindirime başlayan besinler dil ile itilerek yutağa iletilir.

Yemek Borusu: Yutaktaki besinler yutkunma olayı ile yemek borusuna gelir. Yemek borusu; yutak ile mide arasındadır. Kaslı bir yapıya sahiptir. Besinler yemek borusunda kasılıp gevşeme hareketiyle mideye iletilir. Yemek borusunun iç yüzeyinde bol miktarda salgı bezi bulunur. Bu ne-denle yemek borusunun iç yüzeyi nemli ve kaygandır.

Kalın Bağırsak: Karın boşluğunun alt kısmında yer alır. Kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmez. İnce bağırsaktan kalın bağırsağa gelen besinlerdeki fazla su, mineraller ve bazı vitaminlerin emilimi kalın bağır-sakta gerçekleşir. Besin maddelerinin sindiriminden sonra geri kalan kısım kalın bağırsaklardan sonra anüse doğru hareket eder ve anüsten vücut dışına atılır.

Mide: Mide; göğüs kafesinin altında, karın boşluğunun sol üst tarafında bulunur. Yemek borusundan gelen besinlerden proteinler, mide öz suyu ile kimyasal sindirime başlar. Midenin yapısında bol miktarda düz kas bulunur. Bu kasların kasılıp gevşemesiyle besinler karıştırılır, çalkalanır ve mide öz suyu ile karışır.

İnce Bağırsak: Besinler, mideden sonra ince bağırsağa gelir. İnce bağırsakta karbonhidratların ve proteinlerin kimyasal sindirimi tamamlanır. Ayrıca yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar ve tamamlanır. İnce bağırsak yaklaşık 7 – 8 m uzunluğunda ve 3 cm çapında bir organdır. Yapı taşlarına ayrılan besinler ince bağırsaklardan kana geçer. Bu olaya emilim adı verilir.

Safra Kesesi: Safra kesesinin görevi, karaciğerin ürettiği safra sıvısını depolamaktır. Genellikle açlık halinde safra kesesinde biriken safra, burada konsantre edilerek depolanır. Sindirim sırasında ise, safra kesesi kasılarak içindeki safrayı bağırsağa boşaltır ve böylelikle yağlı maddelerin emilimi gerçekleşir.

Pankreas: Pankreas’ın iç ve dış salgı görevleri vardır. İç salgı görevini Langerhans adacıkları denen salgı hücreleri yapar. Bunların salgıladığı insülin, glukozun metabolizmasında en önemli rolü oynar ve yetersizliği şekerli diyabete neden olur. Dış salgı görevi akinus keseciklerine aittir. Bu salgı kesecikleri, pankreas özsuyu denen ve onikiparmak bağırsağına dökülen alkali bir sıvı salgılar. Sıvı içinde, yiyeceklerden alınan glikojen ile nişastayı ayrıştırarak oligasakaritleri oluşturan amilopsin; oligasakaritleri monosakarite dönüştüren maltaz; mide pepsinlerinin etkisindeki proteinleri aminoasitlere ayrıştıran tripsin enzimi; kazein, jelatin ve keratini hidrolize eden, tripsinin etkinleştirdiği kimotripsin enzimi; yağları hidrolize ederek, yağ asitleri ve gliseritleri oluşturan steapsin olarak anılan bir lipaz vardır.

Article Categories:
Biyoloji · Fen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir