Ara 1, 2018
5 Görüntüleme
0 0

Fen Bilimleri – Yenilenebilir & Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yazan:

infografiği indirmek için tıkla…

Fen Bilimleri – Yenilenebilir & Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Güneş Enerjisi

Dünyadaki hayatın temel enerji kaynağı da güneştir. Güneş pilleri ışık enerjisini soğurarak elektrik enerjisine dönüştürür. Güneşin Dünya’ya gönderdiği bir günlük enerji, tüm insanlığın bir gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerjinin neredeyse on bin katıdır.

Dalga Enerjisi

Dalga enerjileri okyanusların veya denizlerin oldukları alanlarda yenilenebilir enerjinin üretilmesine etken yaratmaktadırlar. Denizlerin aniden kabarmasına veya karalara doğru göstermiş oldukları hızların aniden çarpmasıyla birlikte elde edilmektedir.

Hidroelektirik Enerji

Nehirlere kurulan barajlar sayesinde suyun hareketinden yararlanarak elektrik üretilir. Akarsuyun önü kesilir ve bir baraj gölü oluşturulur. Böylece suyun yüksekliği artırılarak potansiyel enerji kazanması sağlanır. Suyun potansiyel enerjisinden yararlanarak elektrik üretilir.

Jeotermal Enerji

Latincede “jeo = yer”, “termal = ısı” anlamındadır. Yeraltında magmada artan sıcaklık ile yeraltı sıcak sularından ve buhardan yararlanılarak elde edilir. Elektrik üretimi de jeotermal buharın gücü ile üretilebilir.

Biyokütle

Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi denir. Örneğin çiftlik hayvanlarını dışkıları, ekinler, ölü ağaçlar, odun parçaları, talaş vb. maddelerden enerji elde edilir.

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Petrol

Yüz milyonlarca yıldan bu yana denizlerde yaşayan ya da suların denizlere sürüklediği bitki kalıntılarının anaeorabik bir ortamda, uygun şartlar altında (sıcaklık, basınç ve mikroorcanizmaların etkisiyle), toprağın üstünde başkalaşmasıyla oluşur.

Nükleer Enerji

Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması esasına dayanır. Dünyadaki elektriğin %20 si nükleer santrallerde üretilir.

Kömür

Yeraltı madenciliği veya açık işletme metotları kullanılarak çıkarılan fosil kaynaklı yakıttır. Bitki gövde, kök, yaprak ve dallarının tortul tabakalar altında kalması sonucu oluşur. Kolayca yapabilen siyah veya kahverencimsi redüksiyonunda çok büyük önemi vardır. Bir çok çeşidi vardır.

Doğalgaz

Fosil yakıtlardan bir diğeri olan doğalgaz da petrol gibi eskiden beri kullanılmaktadır. Dünyada ısınmada %75 gibi bir oranla en çok kullanılan yakıt türüdür. Dünyanın toplam enerji tüketiminin ise, %22’sini karşılamaktadır.

Kaynak: EBA (infografik)

Article Categories:
Fen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir