May 1, 2018
57 Görüntüleme
0 0

Fiilde Yapı – Yapısına Göre Fiiller İnfografik

Yazan:

İnfografiği indirmek için> eba.gov.tr/infografik

Fiilde Yapı – Yapısına Göre Fiiller İnfografik

a) Basit Fiiller Nedir?

Yapım eki almamış fillere basit filler denir. Basit filler çekim eki alabilirler.

Gel (kök)

Bak + acak (kök + çekim eki)

Git + ti + ler (kök + çekim eki + çekim eki)

b) Türemiş Fiiller Nedir?

Yapım eki almış fiillerdir.

+ ıl + (kök + yapım eki + çekim eki)

Yaş + a + mak (kök + yapım eki + yapım eki)

Az + al + mış (kök + yapım eki + çekim eki)

c) Birleşik Fiiller Nedir?

Birden fazla sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan fillerdir.

Yardımcı Fiille Kurulan Birleşik Fiiller:

Etmek, eylemek, almak, kılmak, buyurmak sözcükleri tek başına fiil anlamı vermediği zaman kendinden önceki ad soylu sözcükle birleşerek bir yargı oluşturur. Buna yardımcı fiille kurulan birleşik fiil denir.

İşlerin bir kısmını ona devretti.

Sizi gördüğüme memnun oldum.

Not: Yardımcı fiille kurulan birleşik fiillerin oluşumunda ses düşmesi veya ses türemesi olursa sözcükler bitişik yazılır.

his + etmek = hissetmek (ünsüz türemesi olmuş)

seyir + eylemek = seyreylemek (ünlü düşmesi olmuş)

Uyarı: yardımcı fiil olarak kullanılan fiiller, tek başına anlam ifade ettiklerinden asıl fiil olarak kullanılırlar.

Yine senin dediğin oldu.

Sizce bu arada ne kadar eder?

Bu cümlelerdeki oldu ve eder fiilleri asıl fiildir.

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller:

Bu tarz fiiller, bir fiilin ad soylu bir sözcükle anlamca kalıplaşması, kaynaşması sonucu oluşur. Deyimleşmiş birleşik fiiller de bu grupta değerlendirilir.

Kerim, dersi can kulağıyla dinledi.

İzmir’e gitmekten vazgeçtim.

Article Categories:
Edebiyat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir