Tem 1, 2018
53 Görüntüleme
0 0

Sosyal Bilgiler – Temel Haklarımız Nelerdir? İnfografik

Yazan:

İnfografiği indirmek için> www.eba.gov.tr/infografik

Sosyal Bilgiler – Temel Haklarımız Nelerdir? İnfografik

Temel Haklarımız Nelerdir?

Katılma hakkı, 0-18 yaş arasındaki tüm çocukların en yalın bakımdan kendilerini etkileyecek konularda görüş ifade etmeleri hakkını onlara tanımaktadır. Bu hak, Çocuk Hakları Bildirgesi 12. maddesinde yer almaktadır.

1. Özel Hayatın Gizliliği

Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

2. Konut Dokunulmazlığı

Kimsenin konutuna dokunulamaz. Hakim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konamaz.

3. Haberleşme Hürriyeti

Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Hakim kararı olmadıkça, haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.

4. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti

Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, sağlık ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amaçlarıyla kanunla kısıtlanabilir.

5. Din ve Vicdan Hürriyeti

Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

6. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti

Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.

7. Bilim ve Sanat Hürriyeti

Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir.

8. Eğitim – Öğretim Hakkı

Kimse, eğitim – öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim – öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Article Categories:
Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir