Şub 22, 2018
162 Görüntüleme
1 0

Türk Devletlerinde Gücün Kaynağı

Yazan:

İnfografiği indirmek için> eba.gov.tr/infografik

Türk Devletlerinde Gücün Kaynağı Nedir?

Kağan Gücünü Nereden Alıyor?

Türk siyaset geleneğinin biçimlenmesinde, birçok farklı kavram etkili olmuştur. Bunlardan, örneğin “kut kavramı, egemenlik anlayışının oluşmasında etkilidir. Kut inancına göre, egemenlik, kutsal hanedana Gök Tanrı tarafından bir bağış olarak verilmiştir. Ancak buradaki kutsallık, kağana değil mensubu olduğu hanedana aittir. Bu anlayışın, özellikle Orhun Yazıtları’nda ayrıntılı olarak anlatıldığı görülmektedir. Kağan, kişisel olarak hiçbir zaman kutsal bir varlık olarak kabul görmemiştir. Hatta yetkileri kadar sorumlulukları olan bir görevliden ibaret kalmıştır.

Meşruiyetin Kaynağı “Hanedan” Nerede Geçiyor?

“…Babam hakan ve amcam hakan tahta çıktıklarında dört yöndeki halkı nasıl düzenlemiş, nasıl hizaya sokmuşlarsa, Tanrı’nın lütfuyla ben kendim tahta çıktığımda da dört yöndeki halkı aynı şekilde düzenledim, hizaya soktum…”

Devlet, Töre’ye Göre Yönetilir

Orhun Yazıtları’nda, il (devlet)” ve “töre” sözcükleri birbirini tamamlayan iki kavram olarak kullanılmaktadır.Türk toplulukları incelendiğinde, töreye dayalı, töre ile kurulan ve her zaman onun kontrolü altında olan bir devlet düzeninin geçerli olduğu görülmektedir. Yani devleti biçimlendiren en temel öğe, iktidar olan kağan değil, bizzat törenin kendisidir.

Töre’ye Göre Kağan’ın Görevleri Nelerdir?

Türklerde kağan, hem bütün devlet teşkilatının başı hem de toplumun lideri durumundaydı. O, devletin başı olarak iç ve dış siyaseti düzenler, savaş ve barışa karar verir, ordulara komutanlık eder, elçiler gönderir ve elçileri kabul ederdi. Ayrıca devlet teşkilatının her kademesindeki görevlileri tayin eder veya onları görevlerinden alırdı.

Article Categories:
Tarih

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir